CaroStat

Oferujemy szeroki zakres usług statystycznych, w tym:

– opracowanie analizy statystycznej do prac licencjackich, magisterskich, doktoranckich i prac naukowych

– weryfikacja założeń pracy, zaplanowanie metodologii, przygotowanie danych, testowanie hipotez statystycznych, modelowanie statystyczne

– przedstawienie wyników w przystępnej postaci graficznej i tabelarycznej wraz z interpretacją wyników

– korepetycje ze statystyki (szczególnie biostatystyki i statystyki ekonomicznej)

Kontakt: Dział analiz statystycznych:

tel +48 788813168
email: stat@caromed.pl