CaroStat

Nabízíme širokou škálu statistických služeb, včetně:

– vývoj statistické analýzy pro bakalářskou, magisterskou, doktorskou a vědeckou práci

– příprava databáze, datové modelování, ověřování pracovních předpokladů nebo metodické plánování

– prezentace výsledků v přístupné grafické podobě

– statistické doučování (zejména biostatistika a ekonomická statistika)

Kontakt: Ústav statistické analýzy:

tel +48 788813168
email: stat@caromed.pl